Kalendarium działalności publicznej

„Woził Jacka Kuronia swoim maluchem, chciał być radnym, ale poważnie zachorował. Po 15 latach w polityce osiągnął swój największy sukces i został senatorem” – od takich słów zaczyna się artykuł opublikowany w styczniu 2006 r. na łamach nieistniejącego już „Słowa Ludu”.  Polityka to jego pasja,  Ideałami polityka są dla niego m.in. Józef Piłsudski i Donald Tusk.  Choć niektórzy uważają, że zdobyty w 2005 r. mandat senatorski jest ukoronowaniem długiej obecności w polityce, dziś, on sam, z perspektywy uważa, że ma jeszcze dużo do zrobienia. Ziemia Radomska to jego miejsce na ziemi. Dla swojej małej Ojczyzny jest gotów na wiele. Jako Senator Ziemi Radomskiej przekonał się jak wiele można zrobić dla swojego regionu, jeśli tylko się chce, jeśli tylko się działa – ale skutecznie.

Kwiecień 2006

W radomskiej „Resursie” z inicjatywy Senatora RP Andrzeja Łuczyckiego obraduje Senacka Komisja Gospodarki Narodowej. W wyjazdowym posiedzeniu komisji – pierwszym w historii Senatu – bierze udział 14 senatorów, a towarzyszy im mocna grupa posłów z Radomia. Spotkanie poświęcone jest budowie drogi S-12 z Wrocławia przez Piotrków, Radom do Lublina. Po długich rozmowach wszyscy zgodnie popierają koncepcję szybkiej budowy drogi. Stanowisko Senatorów jest jednoznaczne:

„Komisja Gospodarki Narodowej mając na uwadze zaangażowanie lokalnych samorządów oraz fakt, że realizacja drogi ekspresowej S-12 podniesie atrakcyjność inwestycyjna obszarów, a przede wszystkim będzie stanowiła znaczny impuls rozwojowy dla rejonów o dużej, przewyższającej średnią krajową, stopie bezrobocia, zwraca się do Rządu RP o podjecie skutecznych działań umożliwiających realizację inwestycji”

– Duży krok naprzód – powie wtedy Andrzej Łuczycki – przy takim stanowisku rząd nie będzie mógł przejść obojętnie. Kolejnym krokiem jest powołanie stowarzyszenia S-12 promującego budowę tej trasy w standardzie drogi ekspresowej.

Czerwiec 2006

21 czerwca 2006 r. Senat RP przyjmuje uchwałę w sprawie uczczenia 30 rocznicy Radomskiego czerwca., której współautorem jest Senator Andrzej Łuczycki. W uchwale zostaje przypomniana geneza wydarzeń w Radomiu. Przyjmując uchwałę Senat Rzeczypospolitej Polskiej składa hołd zmarłym i pokrzywdzonym w wyniku represji oraz wyraża uznanie dla solidarności różnych środowisk społecznych będących odpowiedzią na represje ówczesnych władz.

Lipiec 2006

Kto odważyłby się zaprotestować przeciwko budowie drugiej linii metra warszawskiego??? Senator Andrzej Łuczycki. Środki na ten cel w kwocie 1,4 mld zł. miały być przesunięte z ważnej dla Radomia i regionu modernizacji odcinka trasy  warszawskiej z Jedlińska do Grójca. Andrzej Łuczycki zostaje zaatakowany przez warszawskich polityków PiS podczas konferencji prasowej,  tym samym staje się głównym bohaterem warszawskich mediów.

-Było warto – wspomina. – Dziś odcinek z Radomia do Warszawy pokonujemy w niecałą godzinę.

Styczeń 2007

W parlamencie trwają prace nad budżetem państwa na 2007 r. Senatorowi Andrzejowi Łuczyckiemu udaje się przekonać kolegów w Senacie RP, jak ważną inwestycją dla Radomia jest budowa południowej obwodnicy. W efekcie Senat przyjmuje poprawkę do ustawy budżetowej zgłoszoną przez Senatora Łuczyckiego. Ustawa po raz kolejny trafia do Sejmu. Ostatecznie poprawka przechodzi 1 głosem, a Radom dostaje 10 mln zł. na rozpoczęcie prac nad budową południowej obwodnicy miasta.

Październik 2007

W trakcie kampanii wyborczej w wyborach parlamentarnych 2007 Senator Andrzej Łuczycki ulega groźnemu wypadkowi. Kampania Senatora prowadzona jest bez jego udziału. Niestety, prawie 80 tys. głosów nie wystarcza , aby Senator Łuczycki przez kolejne cztery lata walczył o Ziemię Radomską w Senacie RP. Pomimo tego nie poddaje się. Działa dalej. Skutecznie.

Styczeń 2008

Po długiej rekonwalescencji w styczniu 2008 r. Wojewoda Mazowiecki Jacek Kozłowski powołuje Andrzeja Łuczyckiego na stanowisko Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego na Mazowszu. Mimo chwilowej przeprowadzki do Warszawy, Łuczycki nie zapomina o rodzinnym mieście, mieście które kocha ponad wszystko – Radomiu.

Wrzesień 2008

Andrzej Łuczycki podejmuje próbę przeniesienia siedziby Wojewódzkiej Inspekcji Transportu Drogowego z Warszawy do Radomia. Gdy strażacy wraz z wyprowadzką zrezygnowali z trwałego zarządu nad nieruchomością przy Limanowskiego w Radomiu, złożył do władz miasta pismo z propozycją umiejscowienia tam siedziby wojewódzkiego inspektoratu. – Dostałem zgodę głównego inspektora transportu drogowego, aby szukać lokalizacji dla naszej siedziby poza stolicą. Pomyślałem o naszym mieście – mówi Andrzej Łuczycki.

Listopad 2010

Andrzej Łuczycki – Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego w Warszawie dokonuje wydawać by się mogło rzeczy niemożliwej: przenosi siedzibę instytucji wojewódzkiej ze stolicy do Radomia. Siedzibą Mazowieckiego oddziału Inspekcji Transportu Drogowego jest budynek po byłej komendzie straży pożarnej przy ul. Limanowskiego w Radomiu. Z Warszawy przeniesiony zostaje wydział prawny, finansowy, administracyjny i kadry. Kolejnym celem jaki stawia przed sobą jest utworzenie w Radomiu Centralnego Ośrodka Szkolenia Inspektorów Transportu Drogowego.
Andrzej Łuczycki w wyborach samorządowych uzyskuje mandat radnego Sejmiku województwa Mazowieckiego. Podejmuje prace w trzech komisjach sejmikowych: Prawa, Samorządu, Bezpieczeństwa i porządku Publicznego; Promocji Województwa Mazowieckiego i Współpracy Zagranicznej oraz Komisji Rozwoju Gospodarczego, infrastruktury i przeciwdziałaniu bezrobociu. Jako radny zapowiada intensywne działania w sprawie sprawiedliwego podziału środków na zrównoważony Rozwój Województwa Mazowieckiego.

Marzec 2011

Zarząd Województwa Mazowieckiego zdecydował o wpisaniu na listę „projektów kluczowych”, budowy obiektów Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Radomiu. Dzięki determinacji Andrzeja łęczyckiego w obiektach ITD. przy ul. Limanowskiego w Radomiu powstanie jedyny w Polsce ośrodek szkoleniowy dla inspektorów. Koszt inwestycji to 6 mln 211 tys. zł., z czego 85 % zostanie sfinansowane z funduszy unijnych.

Czerwiec 2011

Andrzej Łuczycki decyduje się na ponowny start w wyborach do Senatu RP. Przez ostatnie lata swojej działalności publicznej wielokrotnie udowodnił, że jeśli się tylko chce – można zrobić bardzo wiele. Problemów i spraw do załatwienia na rzecz rozwoju Ziemi Radomskiej jest jeszcze bardzo dużo.

– Nie ma rzeczy niemożliwych – mówi z uśmiechem i działa dalej.